Jag köpte en försäkring när jag bokade mitt flyg

Jag har köpt en försäkring via Ryanairs hemsida för reseförsäkringar

Tabs

Vill du göra en anmälan eller behöver du assistanshjälp?

Denna vägledning är till för kunder som har köpt sin försäkring och bokat ett flyg via Ryanair.

SJUKVÅRDSBEHANDLING UTOMLANDS

Om du blir inlagd på sjukhus måse du kontakta vår Assistansavdelning omedelbart på telefon 00 34 9717 46316. Om du inte gör detta, kan det innebära att vi inte kan ge dig rätt skydd eller kan komma att minska beloppet för eventuella medicinska utlägg.

Medan du är utomlands

Vad du skall göra i händelse av en akut situation

Assistanshjälpen för denna försäkring genomförs av vår assistansavdelning. Om du behöver sluten vård eller poliklinisk vård skall du kontakta:

Intana kan garantera kostnaderna för din räkning. När du kontaktar oss, ange att din försäkring tillhandahålls av UK General Insurance (Ireland) Limited, och ange följande namn och referenskod:

  • Namn: Ryanair
  • Referenskod: RYRPATH11

Notera: Du måste spara kvitton för medicinska utlägg och kostnader, och måste själv stå för kostnader som ej ingår i försäkringen vid den aktuella tidpunkten för behandlingen.

Återvända tidigare till ditt hemland

Om du behöver återvända tidigare till ditt hemland enligt avsnitt A (avbokning & outnyttjad resekostnad på grund av sjukdom) eller B (Akut sjukvård eller vårdkostnader) måste vår assistansavdelning godkänna detta. Om de inte gör detta, kan detta innebära att vi inte kan ge dig rätt försäkringsskydd eller minska din ersättning som skall utbetalas för resan till ditt hemland. Vi förbehåller oss rätten att sända hem dig, om våra medicinska rådgivare anser att du är i ett sådan hälsomässigt tillstånd. Skulle du i detta fallet vägra att resa hem, upphör allt skydd att gälla inom ramen för denna försäkring. Du kan kontakta oss dygnet runt, varsomhelst i världen.

När du kommer hem – göra en anmälan

Om du behöver göra en anmälan, var god fyll i relevanta anmälningsblanketter nedan, och sänd detta till oss, senast 31 dagar efter själva händelsen eller olyckan.

Fullständiga anmälningsblanketter skall sändas till:

ClaimsEU@Intana-assist.com

RA Claims, Intana, Sussex House, Perrymount Road, Haywards Heath, RH16 1DN, UK

När du sänder in din anmälningsblankett, inkludera alla relevanta dokument, kvitton och övrig information som beskrivs i ditt försäkringsbevis. Du kan ladda hem eller skriva ut ditt försäkringsdokument via Ryanairs hemsida för reseförsäkringar.

 

Denna vägledning är till för kunder som har köpt sin försäkring och bokat ett flyg via Ryanair.

SJUKVÅRDSBEHANDLING UTOMLANDS

Om du blir inlagd på sjukhus måse du kontakta vår Assistansavdelning omedelbart på telefon 00 44 1992 454271. Om du inte gör detta, kan det innebära att vi inte kan ge dig rätt skydd eller kan komma att minska beloppet för eventuella medicinska utlägg.

Medan du är utomlands

Vad du skall göra i händelse av en akut situation

Assistanshjälpen för denna försäkring genomförs av vår assistansavdelning. Om du behöver sluten vård eller poliklinisk vård skall du kontakta:

Global Response kan garantera kostnaderna för din räkning. När du kontaktar oss, ange att din försäkring tillhandahålls av UK General Insurance (Ireland) Limited, och ange följande namn och referenskod:

  • Namn: Ryanair
  • Referenskod: RYRPATH12

Notera: Du måste spara kvitton för medicinska utlägg och kostnader, och måste själv stå för kostnader som ej ingår i försäkringen vid den aktuella tidpunkten för behandlingen.

Återvända tidigare till ditt hemland

Om du behöver återvända tidigare till ditt hemland enligt avsnitt A (avbokning & outnyttjad resekostnad på grund av sjukdom) eller B (Akut sjukvård eller vårdkostnader) måste vår assistansavdelning godkänna detta. Om de inte gör detta, kan detta innebära att vi inte kan ge dig rätt försäkringsskydd eller minska din ersättning som skall utbetalas för resan till ditt hemland. Vi förbehåller oss rätten att sända hem dig, om våra medicinska rådgivare anser att du är i ett sådan hälsomässigt tillstånd. Skulle du i detta fallet vägra att resa hem, upphör allt skydd att gälla inom ramen för denna försäkring. Du kan kontakta oss dygnet runt, varsomhelst i världen.

När du kommer hem – göra en anmälan

Om du behöver göra en anmälan, var god fyll i relevanta anmälningsblanketter nedan, och sänd detta till oss, senast 31 dagar efter själva händelsen eller olyckan.

Fullständiga anmälningsblanketter skall sändas till:

Ryanair@osg.ie

OSG Vericlaim, Merrion Hall, Strand Road, Sandymount, Dublin 4. Ireland.

När du sänder in din anmälningsblankett, inkludera alla relevanta dokument, kvitton och övrig information som beskrivs i ditt försäkringsbevis. Du kan ladda hem eller skriva ut ditt försäkringsdokument via Ryanairs hemsida för reseförsäkringar.

TELEFONNUMMER I NÖDSITUATION:

Ring INTANA på +44 (0) 1992 444 337

SKADEANMÄLAN

E-post till claims@europeaninsuranceservices.com

Var god ange ditt namn, avtalsnummer (PNR) och anledningen till din skadeanmälan.

Det första du bör göra:

Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt försäkringsskydd. Läs igenom tillämpliga avsnitt för att ta reda på exakt vad som omfattas och vad som inte omfattas, samt notera alla villkor, begränsningar och undantag. I ditt försäkringsbevis anges vilka avsnitt som gäller dig.

Om du drabbas av förlust. stöld eller skada bör du omedelbart:

  1. Ringa INTANA på +44 (0) 1992 444 337 för att anmäla en medicinsk akutsituation eller begära hemtransport.
  2. Underrätta en lokal polisstation i landet där händelsen inträffade och införskaffa en brotts- eller skaderapport.
  3. Vidta alla rimliga åtgärder för att återfå stulen egendom.
  4. Vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas.

För att göra ett anspråk:

1. Om du behöver göra en anmälan, var god fyll i relevanta anmälningsblanketter nedan, och sänd detta till oss, senast 28 dagar efter själva händelsen eller olyckan.

2. Du eller ditt juridiska ombud måste på egen bekostnad tillhandahålla all information, alla bevis, uppgifter om hemförsäkring, läkarintyg och assistans som kan behövas.

3. Du måste tillhandahålla alla dina räkningar, kvitton och rapporter m.m. i original. Vi har upprättat en förteckning över vilka bevis du behöver för att styrka dina anspråk i slutet av försäkringsavtalet.

Vad du inte får göra:

1. Lämna kvar egendom åt oss att handha.

2. Kasta bort skadade artiklar, då vi kan behöva titta på dem.

Vi har rätt att ta över dina rättigheter för att försvara eller reglera ett anspråk som görs i ditt namn till vår nytta mot utomstående part. Vi har rätt att överta äganderätten till den försäkrade egendomen och hantera restvärdet. Vi kan även driva anspråk för att återfå utestående belopp från en tredje part, för någon som gör anspråk för försäkringsskydd enligt försäkringsavtalet.

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du genomgår en oberoende läkarundersökning på vår  belostnad. Vi kan även begära och stå för kostnaden för en obduktion.

Vi kan vägra ersätta dig för kostnader för vilka du inte kan tillhandahålla kvitton eller räkningar.

Vanliga frågor
Hur kan jag få se en kopia av min reseförsäkring?

Dina dokument finns tillgängliga att skriva ut eller ladda ned via Ryanairs hemsida. Besök www.ryanairtravelinsurance.com följ länkarna till sidan där du kan hitta ditt dokument.

Hur ber jag om en kopia av mitt reseförsäkringsbevis?

Var god skicka din begäran till customercare@europeaninsuranceservices.eu och se till att du anger fullständigt namn och adress.

Vad händer om jag vill boka om min flygresa efter att jag tecknat en reseförsäkring?

Var god skicka din begäran till customercare@europeaninsuranceservices.eu och se till att du anger försäkringsnumret, ditt fullständiga namn samt det datum då försäkringen tecknades.

Hur genomför jag ändringar i försäkringen?

Var god skicka din begäran till customercare@europeaninsuranceservices.eu och se till att du anger försäkringsnumret, ditt fullständiga namn samt det datum då försäkringen tecknades.

Hur kan jag få ett "frånvarobrev" till mitt försäkringsbolag från Ryanair?

De flesta försäkringsbolag kräver att passageraren har bevis från flygbolaget på att resan inte skett innan de kan hantera försäkringsanspråket. Ryanair tillhandahåller "frånvarande"-brev åt passagerare som inte rest med sina bokade flygningar. Vänligen kontakts Ryanairs callcenter för att be om detta.

Vad är ett existerande medicinskt tillstånd?

Det är ett medicinskt tillstånd i nuvarande läge, som du har lidit av eller har medicin för, eller varit under behandling för inom 24 månader före den dag då du köpte din försäkring.

Om jag har eller vet ett redan existerande medicinskt tillstånd, om det gäller mig själv eller en släkting , medresenär eller någon annan vars ohälsa kan eller skulle kunna tvinga mig att avbryta min resa, kan jag fortfarande köpa en reseförsäkring

Ja, men det blir ingen ersättning enligt avbeställning & reducering och medicinska utlägg eller ersättningar på din försäkring i samband med redan existerande medicinska tillstånd

Hur gör jag ett skadeanmälan ?

Omdu skall göra en skadeanmälan måste du kontakta Ryanairs skadeavdelning inom 30 dagar från det att skadan eller olyckan har skett. För mer detaljer hur du gör en skadeanmälan, var god besök vår www.ryanairtravelinsurance.com.

Vad gör jag om jag behöver akut medicinsk hjälp medan jag är ute och reser?

Ryanairs “Emergency Assistance Team” har öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året om du behöver träffa en läkare, besöka ett sjukhus eller återvända hem på grund av ett nödläge, och finns till för att hjälpa och bistå med rådgivning och eventuella ombokningar eller andra arrangemang. Du kan kontakta Ryanairs “Emergency Assistance Team” direkt på  +44 0 1992 444 337. För mer information besök gärna vår www.ryanairtravelinsurance.com.

Hur gör jag en reklamation eller klagomål?

Vi är stolta över att ge dig bästa möjliga service, och har du några frågor eller funderingar kring din försäkringsbrev, eller vill göra ett klagomål, då gör du enligt följande;

För klagomål vedrörande försäljning av en försäkring, skriv till: customercare@europeaninsuranceservices.eu

För klagomål gällande en skadeanmälan, skriv till: complaints@europeaninsuranceservices.eu

Det finns ytterligare information att läsa om hur du kan genomföra ditt klagomål på ditt  försäkringsbrev, i händelsen av att du forttarande skulle vara missnöjd.

Back to home