Wykupiłam/em ubezpieczenie kiedy rezerwowałam/em mój lot i dokonywałem/em zakupu biletu.

Oddzielnie wykupiłam/em ubezpieczenie turystyczne na waszej stronie internetowej: www.ryanairtravelinsurance.com.

Tabs

Składają Państwo roszczenie lub potrzebują pomocy?

Oto wskazówki dla tych klientów, którzy zakupili ubezpieczenie turystyczne Ryanair gdy dokonywali rezerwacji lotu.

LECZENIE SZPITALNE ZAGRANICĄ

Jeżeli przebywasz w szpitalu, musisz skontaktować się z Intana dzwoniąc pod numer 00 34 9717 46316. Jeżeli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli zapewnić ci ochrony lub zmniejszymy sumę, którą zapłacimy za medyczne wydatki.

Podczas pobytu zagranicą

Co zrobić w przypadku nagłego wypadku

Pomoc w przypadku nagłego wypadku w zakresie tego ubezpieczenia udzielana jest przez Intana. Jeżeli wymagają Państwo hospitalizacji bądź leczenia ambulatoryjnego, musicie skontaktować się z:

Uwaga: Muszą Państwo zachować wszystkie rachunki związane z poniesionymi wydatkami medycznymi i dodatkowymi kosztami. Są Państwo odpowiedzialni za jakikolwiek udział własny, który powinien zostać zapłacony w czasie leczenia.

Wcześniejszy powrót do kraju zamieszkania

Jeżeli muszą Państwo wcześniej wrócić do waszego kraju zamieszkania zgodnie z paragrafem A (odwołanie i skrócenie wyjazdu) lub B (koszty medyczne i wydatki na leczenie w przypadku nagłego wypadku), musi to zatwierdzić czynne przez 24 godziny na dobę pogotowie ds. nagłych wypadków. Jeżeli wasz powrót do kraju nie zostanie zatwierdzony może to oznaczać, że nie obejmiemy go ochroną lub zmniejszymy sumę, którą zapłacimy za wasz powrót do kraju zamieszkania. Całodobowe pogotowie, które służy Państwu pomocą i poradą w przypadku nagłego wypadku, rezerwuje sobie prawo do repatriacji Państwa w przypadku gdy nasi doradcy medyczni podejmą decyzję, że wasz stan zdrowia zezwala na podróżowanie. Jeżeli odmówią Państwo repatriacji, wasza ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej polisy wygaśnie. Z całodobowym pogotowiem ds. nagłych wypadków można skontaktować się z każdego miejsca na świecie.

Kiedy wracają Państwo do domu – zgłaszanie roszczenia

Jeżeli muszą Państwo zgłosić roszczenie proszę wypełnić i odesłać odpowiednie formularze wniosku poniżej w przeciągu 31 dni od wydarzenia:

Wypełnione formularze wniosku należy odesłać do:

ClaimsPL@Intana-assist.com

RA Claims, Intana, Sussex House, Perrymount Road, Haywards Heath, RH16 1DN, UK

Odsyłając formularz wniosku proszę załączyć wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w paragrafie o udokumentowaniu wniosku zawartym w dokumentach polisy, które są dostępne na stronie internetowej Ryanair w zakładce Ubezpieczenie turystyczne.

 

Oto wskazówki dla tych klientów, którzy zakupili ubezpieczenie turystyczne Ryanair gdy dokonywali rezerwacji lotu.

LECZENIE SZPITALNE ZAGRANICĄ

Jeżeli przebywasz w szpitalu, musisz skontaktować się z Global Response dzwoniąc pod numer 00 44 1992 454271. Jeżeli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli zapewnić ci ochrony lub zmniejszymy sumę, którą zapłacimy za medyczne wydatki.

Podczas pobytu zagranicą

Co zrobić w przypadku nagłego wypadku

Pomoc w przypadku nagłego wypadku w zakresie tego ubezpieczenia udzielana jest przez Global Response. Jeżeli wymagają Państwo hospitalizacji bądź leczenia ambulatoryjnego, musicie skontaktować się z:

Uwaga: Muszą Państwo zachować wszystkie rachunki związane z poniesionymi wydatkami medycznymi i dodatkowymi kosztami. Są Państwo odpowiedzialni za jakikolwiek udział własny, który powinien zostać zapłacony w czasie leczenia.

Wcześniejszy powrót do kraju zamieszkania

Jeżeli muszą Państwo wcześniej wrócić do waszego kraju zamieszkania zgodnie z paragrafem A (odwołanie i skrócenie wyjazdu) lub B (koszty medyczne i wydatki na leczenie w przypadku nagłego wypadku), musi to zatwierdzić czynne przez 24 godziny na dobę pogotowie ds. nagłych wypadków. Jeżeli wasz powrót do kraju nie zostanie zatwierdzony może to oznaczać, że nie obejmiemy go ochroną lub zmniejszymy sumę, którą zapłacimy za wasz powrót do kraju zamieszkania. Całodobowe pogotowie, które służy Państwu pomocą i poradą w przypadku nagłego wypadku, rezerwuje sobie prawo do repatriacji Państwa w przypadku gdy nasi doradcy medyczni podejmą decyzję, że wasz stan zdrowia zezwala na podróżowanie. Jeżeli odmówią Państwo repatriacji, wasza ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej polisy wygaśnie. Z całodobowym pogotowiem ds. nagłych wypadków można skontaktować się z każdego miejsca na świecie.

Kiedy wracają Państwo do domu – zgłaszanie roszczenia

Jeżeli muszą Państwo zgłosić roszczenie proszę wypełnić i odesłać odpowiednie formularze wniosku poniżej w przeciągu 31 dni od wydarzenia:

Wypełnione formularze wniosku należy odesłać do:

Ryanair@osg.ie

OSG Vericlaim, Merrion Hall, Strand Road, Sandymount, Dublin 4. Ireland.

Odsyłając formularz wniosku proszę załączyć wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w paragrafie o udokumentowaniu wniosku zawartym w dokumentach polisy, które są dostępne na stronie internetowej Ryanair w zakładce Ubezpieczenie turystyczne.

NUMER TELEFONU DS. NAGŁYCH WYPADKÓW:

Proszę zadzwonić do INTANA na numer +44 (0) 1992 444 337

POWIADAMIANIE O ROSZCZENIU

Proszę wysłać wiadomość email na adres claims@europeaninsuranceservices.com

Proszę podać Państwa imię i nazwisko, numer polisy (PNR) i powód Państwa roszczenia.

Pierwsza rzecz, jaką powinni Państwo zrobić:

Zalecamy sprawdzenie Państwa ochrony ubezpieczeniowej. Proszę przeczytać odpowiedni rozdział polisy, aby dokładnie sprawdzić zakres Państwa ochrony ubezpieczeniowej, przeczytać wszelkie warunki, ograniczenia i wyłączenia. Na Świadectwie Ubezpieczenia znajdą Państwo informację na temat rozdziałów polisy, które obowiązują w Waszym przypadku.

W przypadku uszkodzenia ciała, choroby, utraty, kradzieży lub szkody, powinni Państwo natychmiast:

  1. Zadzwonić do INTANA pod numer +44 (0) 1992 444 337, aby zgłosić zaistniały stan nagłego zagrożenia zdrowia lub wysunąć wniosek o repatriację.
  2. Poinformować miejscowy posterunek policji w kraju w którym Państwo przebywają o tym gdzie zdarzył się wypadek i otrzymać raport policji z popełnionego przestępstwa lub o utraconej własności.
  3. Podjąć rozsądnie wszelkie kroki niezbędne do odzyskania utraconej własności.
  4. Podjąć rozsądnie wszelkie kroki niezbędne przy zapobieganiu przyszłym wypadkom.

Aby wysunąć roszczenie:

1.Jeżeli muszą Państwo zgłosić roszczenie proszę wypełnić i odesłać odpowiednie formularze wniosku poniżej w przeciągu 28 dni od wydarzenia:

2. Państwo lub Pańscy przedstawiciele prawni, na koszt własny, muszą dostarczyć nam wszystkie informacje, dowody, szczegółowe dane nt. polisy pokrywającej gospodarstwo domowe, jakiekolwiek zaświadczenia medyczne i inne dokumenty, które mogą być potrzebne.

3. Muszą Państwo dostarczyć wszelkie oryginalne faktury, rachunki, sprawozdania itd. Wykaz dowodów wymaganych przy składaniu roszczenia znajdą Państwo przy końcu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Czego nie wolno Państwu zrobić:

1. Porzucić jakiekolwiek rzeczy a potem żądać od nas wypłaty odszkodowania.

2. Pozbyć się jakichkolwiek zniszczonych przedmiotów ponieważ może będziemy musieli je obejrzeć.

Jesteśmy uprawnieni do przejęcia jakichkolwiek praw, aby przyjąć lub odrzucić jakiekolwiek roszczenie wystawione w Państwa imieniu dla naszych korzyści względem drugiej strony. Jesteśmy uprawnieni do przejęcia ubezpieczonej własności i podjęcia działań z zakresu restytucji ocalonego mienia. Możemy również dochodzić jakichkolwiek roszczeń celem odzyskania jakiejkolwiek sumy należnej od strony trzeciej w imieniu kogokolwiek kto został objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej polisy.

 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania, aby poddali się Państwo niezależnym badaniom medycznym- na nasz koszt. Możemy również zażądać, aby przeprowadzono sekcję zwłok, za którą my zapłacimy. Możemy odmówić zwrotu kosztów jakichkolwiek poniesionych wydatków, które nie zostały poparte rachunkami lub paragonami.

FAQ
W jaki sposób mogę obejrzeć kopię mojego ubezpieczenia podróżnego?

Możesz wydrukować lub pobrać kopię polisy bezpośrednio ze strony Ryanair Travel Insurance. Wejdź na stronę www.ryanairtravelinsurance.com i kliknij na linki prowadzące do strony z dokumentami.

W jaki sposób mogę uzyskać kopię świadectwa ubezpieczenia?

Wyślij wiadomość z prośbą o kopię na adres customercare@europeaninsuranceservices.eu. W wiadomości należy uwzględnić imię i nazwisko oraz adres.

Co mam zrobić w sytuacji, gdy chcę zmienić datę lotu i mam wykupione ubezpieczenie?

Wyślij wiadomość na adres customercare@europeaninsuranceservices.eu. W wiadomości należy uwzględnić numer polisy, imię i nazwisko oraz datę zakupu polisy.

W jaki sposób mogę zmienić swoją polisę?

Wyślij wiadomość na adres customercare@europeaninsuranceservices.eu. W wiadomości należy uwzględnić numer polisy, imię i nazwisko oraz datę zakupu polisy.

Jak mogę uzyskać "List Potwierdzający Nieodbycie Lotu” od lini lotniczych Ryanair dla mojego ubezpieczyciela?

Większość firm ubzepieczeniowych wymaga od pasażerów, którzy nie wykorzystali swojego lotu, listu potwierdzającego nieodbycie lotu, w celu rozpatrzenia ich roszczenia. Ryanair wystawi taki list na prośbę pasażera. W tym celu prosimy o kontakt z Centrum Rezerwacji Ryanair.

Co oznacza istniejący stan chorobowy?

To stan chorobowy którego Państwo są świadomi, który wymagał kuracji lekami (w tym leczenia i konsultacji) w przeciągu 24 miesięcy przed datą wykupienia niniejszej polisy.

Jeśli wiem wcześniej warunek dotyczący mogę kupić ubezpieczenie podróży?

Tak, ale Państwa ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować wydarzeń takich jak odwołanie bądź przerwanie wyjazdu oraz wydatki medyczne i leczenie w związku z istniejącymi stanami chorobowymi.

Jak zgłosić roszczenie?

Jeżeli chcą Państwo zgłosić roszczenie należy skontaktować się z działem roszczeń Ryanair nie póżniej niż w terminie 30 dni od wypadku. Proszę odwiedzić naszą stronę www.ryanairtravelinsurance.com aby uzyskać szczegółowe informacje w zakresie zgłaszania roszczeń.

Co mam uczynić jeżeli potrzebuję pomocy medycznej w przypadku nagłego wypadku zagranicą?

Jeżeli Państwa stan wymaga zbadania przez lekarza proszę wykonać wszelkie niezbędne badania w szpitalu bądź powrócić do kraju z powodu nagłego wypadku. Zespół ds. nagłych wypadków dostępny przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku służy pomocą i poradą. Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Zespołem dzwoniąc pod numer +44 0 1992 444 337. Proszę odwiedzić stronę www.ryanairtravelinsurance.com aby uzyskać więcej informacji.

Jak złożyć zażalenie?

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować Państwu najwyższą jakość usług, ale jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości lub pytania w zakresie naszych produktów ubezpieczeniowych lub obsługi roszczeń należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

W przypadku zażaleń i skarg w związku ze sprzedażą polisy, proszę pisać do Działu Obsługi Klienta, customercare@europeaninsuranceservices.eu

W przypadku zażaleń i skarg w związku ze obsługą roszczenia proszę pisać do Kierownika ds. Roszczeń, complaints@europeaninsuranceservices.eu

 Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z naszych usług, wszelakie niezbędne informacje związane ze składaniem zażaleniem są zawarte w dokumencie polisy.

Back to home