Ik heb de verzekering toegevoegd tijdens de reservering van mijn vlucht

Ik heb mijn verzekering apart afgesloten op de ryanairtravelinsurance.com website

Tabs

Een Schadeclaim indienen of behoefte aan hulpverlening?

Deze richtlijnen zijn voor klanten die hun Ryanair reisverzekering hebben afgesloten tijdens het reserveren van een Ryanair vlucht.

BEHANDELING IN HET ZIEKENHUIS IN HET BUITENLAND

Als u gehospitaliseerd wordt, moet u onmiddellijk contact opnemen met Intana op 00 34 9717 46316. Als u dit niet doet, kan het betekenen dat we u niet zullen dekken of dat we het bedrag waarmee we uw medische onkosten vergoeden, zullen verminderen

Wanneer u op reis bent

Wat doet u in geval van een dringende medische bijstand

De dringende bijstand in deze verzekering wordt verleend aan u door Intana. Indien u intramulare of poliklinische behandeling nodig hebt, gelieve contact op te nemen met:

Intana kan namens u de kosten garanderen. Wanneer u contact opneemt met Intana, gelieve te vermelden dat uw verzekering wordt voorzien door UK General Insurance (Ierland) Limited en geef de correcte polisnaam en het referentienummer:

  • Polisnaam: Ryanair
  • Referentie: RYRPATH11

Opgelet: U moet al uw betalingsbewijzen en medische & extra kosten die u hebt opgelopen bijhouden en u bent verantwoordelijk voor elk eigen risico in uw polis en dit moet betaald worden op het moment van de behandeling.

Vroegtijdige terugkeer naar uw land van domicilie

Als u moet terugkeren naar uw land van domicilie volgens Deel A (Annulering & Verkorting) of B (Dringende Medische Medische en Behandelingskosten), moet dit goedgekeurd worden door de dienst 24 uur dringende medische bijstand. Indien zij dit niet doen, betekent dit dat we geen dekking voorzien of dat we het bedrag dat we uitbetalen voor de terugkeer naar uw land van domicilie, zullen verminderen. De 24 uur dringende medische bijstand behoudt het recht om u te repatriëren indien onze medische adviseurs het mogelijk achten dat u reist, indien u weigert om gerepatrieerd te worden dan zal de volledige dekking van deze polis vervallen. De dienst 24 uur dringende medische bijstand kan van eender waar in de wereld gecontacteerd worden om u te assisteren.

Wanneer u thuis komt – schadeclaim aanvragen

Indien u een schadeclaim wil indienen, gelieve het juiste claim formulier hieronder in te vullen en terug te sturen niet later dan 31 dagen na het gebeuren:

Volledige ingevulde claim formulieren moeten teruggestuurd worden aan:

ClaimsNL@Intana-assist.com

RA Claims, Intana, Sussex House, Perrymount Road, Haywards Heath, RH16 1DN, UK

Wanneer u het claim formulier indient, gelieve alle relevante documentatie, zoals uitgelegd in het deel over Bewijs Schadeclaim van dit polisdocument, eraan toe te voegen. U kan uw polisdocument raadplegen op de Ryanair reisverzerking homepage.

Deze richtlijnen zijn voor klanten die hun Ryanair reisverzekering hebben afgesloten tijdens het reserveren van een Ryanair vlucht.

BEHANDELING IN HET ZIEKENHUIS IN HET BUITENLAND

Als u gehospitaliseerd wordt, moet u onmiddellijk contact opnemen met Global Response op 00 44 1992 454271. Als u dit niet doet, kan het betekenen dat we u niet zullen dekken of dat we het bedrag waarmee we uw medische onkosten vergoeden, zullen verminderen

Wanneer u op reis bent

Wat doet u in geval van een dringende medische bijstand

De dringende bijstand in deze verzekering wordt verleend aan u door Global Response. Indien u intramulare of poliklinische behandeling nodig hebt, gelieve contact op te nemen met:

Global Response kan namens u de kosten garanderen. Wanneer u contact opneemt met Global Response, gelieve te vermelden dat uw verzekering wordt voorzien door UK General Insurance (Ierland) Limited en geef de correcte polisnaam en het referentienummer:

  • Polisnaam: Ryanair
  • Referentie: RYRPATH12

Opgelet: U moet al uw betalingsbewijzen en medische & extra kosten die u hebt opgelopen bijhouden en u bent verantwoordelijk voor elk eigen risico in uw polis en dit moet betaald worden op het moment van de behandeling.

Vroegtijdige terugkeer naar uw land van domicilie

Als u moet terugkeren naar uw land van domicilie volgens Deel A (Annulering & Verkorting) of B (Dringende Medische Medische en Behandelingskosten), moet dit goedgekeurd worden door de dienst 24 uur dringende medische bijstand. Indien zij dit niet doen, betekent dit dat we geen dekking voorzien of dat we het bedrag dat we uitbetalen voor de terugkeer naar uw land van domicilie, zullen verminderen. De 24 uur dringende medische bijstand behoudt het recht om u te repatriëren indien onze medische adviseurs het mogelijk achten dat u reist, indien u weigert om gerepatrieerd te worden dan zal de volledige dekking van deze polis vervallen. De dienst 24 uur dringende medische bijstand kan van eender waar in de wereld gecontacteerd worden om u te assisteren.

Wanneer u thuis komt – schadeclaim aanvragen

Indien u een schadeclaim wil indienen, gelieve het juiste claim formulier hieronder in te vullen en terug te sturen niet later dan 31 dagen na het gebeuren:

Volledige ingevulde claim formulieren moeten teruggestuurd worden aan:

Ryanair@osg.ie

OSG Vericlaim, Merrion Hall, Strand Road, Sandymount, Dublin 4. Ireland.

Wanneer u het claim formulier indient, gelieve alle relevante documentatie, zoals uitgelegd in het deel over Bewijs Schadeclaim van dit polisdocument, eraan toe te voegen. U kan uw polisdocument raadplegen op de Ryanair reisverzerking homepage.

TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN:

Bel INTANA op +44 0 199 244 4337

EMAIL TITLE

E-mail naar claims@europeaninsuranceservices.com

Vermeld uw naam, PNR-nummer en de reden van uw claim.

Wat moet u eerst doen:

Wij bevelen u aan uw dekking te controleren. Lees het betreffende deel van de polis om te weten wat wel en niet gedekt is en let op de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen. Op uw Verzekeringscertificaat staat vermeld welke secties van kracht zijn.

Bij een lichamelijk letsel, ziekte, verlies, diefstal of schade moet u onmiddellijk:

  1. Telefonisch contact opnemen met INTANA op +44 0 199 244 4337 om een medisch noodgeval te melden, repatriëring aan te vragen en verlies, diefstal of schade aan te geven.
  2. Een lokaal politiekantoor op de hoogte brengen in het land waar het incident zich voordeed en een verslag voor het misdrijf of een PIR (Property Irregularity Report) laten opstellen.
  3. Alle redelijke maatregelen treffen om uw verloren eigendom terug te krijgen.
  4. Alle redelijke maatregelen treffen om verder incidenten te vermijden.

Wat moet u doen nadat u ons gebeld heeft:

1.Indien u een schadeclaim wil indienen, gelieve het juiste claim formulier hieronder in te vullen en terug te sturen niet later dan 28 dagen na het gebeuren:

2. U of uw wettelijke vertegenwoordigers moeten ons op eigen kosten alle benodigde informatie, bewijsmateriaal, details van de familiale verzekering, medische certificaten en hulpmiddelen sturen.

3. U moet ons alle originele facturen, bonnen, verslagen, enz. sturen. Wij hebben een lijst gemaakt met bewijsmateriaal voor schadeclaims die u zal helpen bij het staven van uw schadeclaim. U vindt deze lijst aan het einde van de polis.

Wat u niet moet doen:

1. Voorwerpen achterlaten die wij nodig hebben.

2. Beschadigde voorwerpen weggooien. Wij moeten deze wellicht onderzoeken.

Wij hebben het recht om namens u alle rechten bij de verdediging of de betaling van een schadeclaim over te nemen indien dit in ons voordeel is ten opzichte van een andere partij. Wij hebben het recht om het verzekerde voorwerp in beslag te nemen om het te recupereren. Wij kunnen ook een vordering instellen om een verschuldigd bedrag van een derde partij te recupereren namens elke persoon die in het kader van deze polis aanspraak maakt op de dekking.

Wij behouden ons het recht voor te eisen dat u een onafhankelijk medisch onderzoek laat uitvoeren op onze kosten. Wij kunnen ook een post mortem onderzoek aanvragen. De kosten hiervan zijn voor onze rekening.

Wij kunnen weigeren uw kosten terug te betalen als u geen bon of rekening kunt voorleggen.

Veelgestelde vragen
Waar kan ik een kopie vinden van mijn polisdocumenten ?

De e-mail met de aankoopbevestiging van uw vlucht bevat een link naar de documenten van uw reisverzekering. U kunt uw polisdocumenten ook rechtstreeks uitprinten of downloaden op de Ryanair website. Gelieve naar www.ryanairtravelinsurance.com te gaan en de link naar de documentenpagina te volgen

Hoe vraag ik een kopie van mijn reisverzekeringsattest aan?

Stuur uw aanvraag naar customercare@europeaninsuranceservices.eu, en vergeet niet uw volledige naam en adres te vermelden.

Wat gebeurt er als ik mijn vlucht wil veranderen en ik heb een reisverzekering?

Stuur uw aanvraag naar customercare@europeaninsuranceservices.eu, en vergeet niet uw polisnummer, volledige naam en de aankoopdatum van uw polis, te vermelden.

Hoe wijzig ik mijn polis?

Stuur uw aanvraag naar customercare@europeaninsuranceservices.eu, en vergeet niet uw polisnummer, volledige naam en de aankoopdatum van uw polis, te vermelden.

Ik heb niet op de geboekte vluchten gereisd en de verzekeraars vragen mij om een 'no-showverklaring' voor mijn claim – Hoe kan ik deze brief van Ryanair krijgen

De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen voordat een claim beoordeeld kan worden, dat een passagier een bewijs van de vliegtuigmaatschappij laat zien waarin staat dat zij niet gereisd hebben. Ryanair voorziet passagiers van “No-Show” brieven aan passagiers die niet gereisd hebben op hun geboekte vluchten. Neem hiervoor contact op met een Ryanair callcenter.

Wat is een bestaande medische toestand?

Een medische toestand waar u van op de hoogte bent, waar u aan lijdt of waarvoor u medicatie, advies of behandeling hebt ontvangen in de laatste 24 maanden voor het afsluiten van deze verzekering.

Als ik weet van een reeds bestaande voorwaarde van, kan ik kopen reisverzekering?

Ja, maar in uw polis zal er geen dekking zijn voor de onderdelen annulering & kostenbesparing en medische & behandelingskosten voor claims die verband houden met de bestaande medische toestand.

Hoe claim ik ?

Indien u wil claimen, moet u contact opnemen met het Ryanair Claims Team niet later dan 30 dagen na het incident waarvoor u claimt. Voor meer informatie hoe u claimt, gelieve onze www.ryanairtravelinsurance.com te raadplegen.

Wat doe ik als ik dringend medische assistentie nodig heb wanneer ik op reis ben …?

Indien u een arts nodig hebt, naar het ziekenhuis moet of terug naar huis als gevolg van een noodgeval, staat het Noodgeval Assistentie Team 24 uur per dag en 365 dagen per jaar klaar en zullen ze u bijstaan met advies en het treffen van de nodige regelingen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Noodgeval Assistentie Team op +44 0 1992 444 337. Gelieve de www.ryanairtravelinsurance.com te raadplegen voor meer informatie.

Hoe dien ik een klacht in?

We vinden het heel belangrijk om u de best mogelijke service aan te bieden, maar indien u nog een vraag hebt in verband met dit verzekeringsproduct of het behandelen van een claim, gelieve dan de Klachten procedure te volgen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Klachten in verband met de verkoop van de verzekering moeten gericht worden aan: De Klantendienst Afdeling, customercare@europeaninsuranceservices.eu

Klachten in verband met een claim moeten gericht worden aan: De Claims Manager, complaints@europeaninsuranceservices.eu

In het geval u nog steeds niet tevreden bent, kunt u uw klacht verder opvolgen zoals uitgelegd in uw polisdocument.

Back to home